Závraty a motanie hlavy

Tieto symptómy môžu sprevádzať množstvo chorôb, ale môžu byť tiež tzv fyziologické. Patologické závraty môžeme deliť na periférne vestibulárny, nevestibulární a centrálne. Závrat sa prejavuje ako motanie hlavy, nevoľnosti, neistota, točenia alebo môže byť sprevádzaná zvracaním, bledými či potením.

Závraty a motanie hlavy

Fyziologické závraty

Do skupiny fyziologických závratov zaraďujeme kinetózy a závraty z výšok. Tieto závraty vznikajú v dôsledku nezhodných informácií prichádzajúcich z jednotlivých senzorických vstupov. U kinetózy to je rozdielna informácie z vnútorného ucha - vestibulárneho aparátu a zraku. S tým sa stretávame u jazdy vo vozidlách. Kinetózy bývajú sprevádzané nevoľnosťou i zvracaním. Podobný konflikt v prijímaných informáciách je aj u výškových závratov.
Príčiny nevestibulárních závratov - nepochádzajúce z ťažkostí vnútorného ucha

 • Srdcovo cievne - kolísanie krvného tlaku - hypotenzia / hypertenzia, poruchy srdcového rytmu, srdcové chyby, srdcová nedostatočnosť, ischemická porucha srdcovej.
 • Metabolické - cukrovka / hypoglykémia /, poruchy metabolizmu lipidov, dna.
 • Poruchy v tvorbe krvi - znížené prekrvenie a okysličenie tkanív.
 • Poruchy vnútorného prostredia - dehydratácia, zmeny v koncentráciách minerálov, zmeny v acidobázickej rovnováhe / acidóza, alkalóza /.
 • Poruchy funkcie endokrinných žliaz - zvýšenej či zníženej funkcie štítnej žľazy, nadobličiek, adenómy hypofýzy.
 • Orgánové poruchy - choroby pečene, obličiek, pľúc - hromadenie metabolitov, toxínov.
 • Infekčné ochorenie - horúčky, slabosť, únava, vyčerpanie.
 • Poruchy videnia - zlá korekcie zraku - nedostatočná alebo zbytočne silné dioptrie, nystagmus.
 • Neurologické poruchy - bolesti hlavy, migrény.
 • Poruchy pohybového aparátu - svalová stuhnutosť a poruchy v oblasti krčnej chrbtice.
 • Užívanie niektorých liekov napr psychiatrická medikácia, antihistaminiká, opioidné analgetiká, antibiotiká.
 • Abstinenčné príznaky.
 • Psychické poruchy - fóbie, panické ataky.
 • Otravy a nadmerná konzumácia kofeínu alebo alkoholu.

Periférny vestibulárny závrat

Jedná sa o poruchu, ktorej pôvod leží vo vnútornom uchu, kde sa v kostenom labyrinte nachádza rovnovážnej ústrojenstvo zložené z 3 polokruhovitých kanálikov, vajcovitého vačku, guľovitého vačku a slimáky.
Receptorovým systémy sú potom polokruhovité kanáliky spoločne s otolity (kryštáliky uhličitanu vápenatého ).
Postihnutia týchto systémov sa najčastejšie prejavuje ako rotačné závrat, sprevádzajú určité pohyby a držanie hlavy a tela. Postihnutia ju popisujú ako pocit, že okolie rotuje okolo nich alebo ako rotáciu ich samotných v stabilnom nepohyblivom prostredí. Tento typ závratov máva často aj sprievodné príznaky - nevoľnosť, vracanie, potenie, búšenie srdca. Jedná sa najčastejšie o uvoľnenie otolitů, ktoré dráždia zakončenie zmyslových buniek v polokruhovitých chodbičkách labyrinte.

Patológia zodpovedné za periférny vestibulárny závrat sú napr :

 • Meniérova choroba
 • Zápalové ochorenie vestibulárneho systému - vestibulárny neuronitidy
 • Bilaterálne vestibulopatie - obojstranné postihnutie a poškodenie vestibulárneho ústrojenstva
 • Dočasný útlak nervu cievou - prejaví sa ako záchvatovitá závrat
 • Traumatické poškodenie - fraktúra v oblasti kosteného labyrintu
 • Cievne ochorenia - nedokrvenie vnútorného ucha
 • Nádorové ochorenia v oblasti tvrdého alebo mäkkého labyrintu

Centrálny vestibulárny syndrómy

Závraty u týchto syndrómov nie sú viazané na polohu hlavy a závrat je trvalá. Vyskytuje sa pri postihnutí mozgového kmeňa a mozočku.
Toto poškodenie môže vzniknúť postihnutím ciev, ktoré mozgové štruktúry zásobujú krvou. Na vine môžu byť tiež demyelinizačné a nádorové ochorenia, rovnako tak trauma v podobe otrasu mozgu, mozgovej príhody a infekčného zápalu mozgu.

Vyšetrenie

Vykonáva sa základné laboratórne vyšetrenie krvi a moču, k vylúčeniu srdcového pôvodu je potom v hodné EKG, monitorovanie tlaku a pulzu.
Dôležitou súčasťou je neurologické vyšetrenie hlavových nervov, mozečkových funkcií a ďalších javov, prevedenie EEG. Je vhodné doplniť aj RTG krčnej chrbtice, ORL vyšetrenie, ultrazvuk veľkých krčných ciev atď

Liečba závratu

Nie vždy je možné závraty liečiť, v najlepšom prípade postačí vylúčiť zo života vyvolávajúcu príčinu. V prípade akútnych atakov spojených napr sa vracaním je vhodné použiť antiemetiká a antiverginóza. Ďalšou možnou liečbou je podávanie vazodilatečnách liekov a liekov zlepšujúcich okysličenie mozgu a jeho zásobenie živinami.

V niektorých prípadoch je vhodná fyzikálna liečba a rehabilitácia.
Veľakrát je nutný aj chirurgický zákrok, zvlášť potom u príčin nádorových, u tráum, zápalov či uzáverov ciev ai

Následky

Hoci sa môžu závraty javiť ako neškodné, dokážu byť veľmi trýznivé. Postihnutý sa často obáva ich návratu a obmedzuje pohyb, stráni sa akejkoľvek činnosti, čím ale funkcia rovnovážneho aparátu ďalej upadá. Je teda vhodné zvážiť aj psychoterapeutickú a psychiatrickú liečbu.

Autor: Drahomíra Holmannová
 


 

comments powered by Disqus