Otrava

Otrava (intoxikácie) je poškodenie zdravia, resp. ochorenie vznikajúce pôsobením xenobiotík. Xenobiotiká (jedovaté látky, jedy) sú cudzorodé chemické látky schopné vyvolať otravy.

Otrava

Najvyššia percentuálne zastúpenie tvorí otravy liekmi (50%), obchodnými prípravky (30%), požitie rastlín (8%), chemických látok (5%), húb (2%), drog (1%), otravy živočíšnymi jedy (1% ) a ostatné (1%).

Klinický obraz otravy závisí od množstva jedu, ktorý prenikol do organizmu, a jeho toxicite. Vzťah medzi dávkou a účinkom toxické látky je daný interakciou toxické látky s organizmom.

Charakteristické klinické príznaky môžu upozorniť na niektoré akútne otravy a zároveň sa stať spoľahlivým diagnostickým vodítkom:

 • Zápach dychu - po alkohole (etanol, metanol), po dyme, po horkých mandliach (kyanidy), po cesnaku (arzén, fosfidy), po acetóne (acetón, izopropylalkohol),
 • Koža - bledá (sympatomimetiká, olovo), hyperemická a suchá (atropín, alkohol), cyanotická (fenacetínom, dusičnany), spotená (anticholínergického),
 • Telesná teplota - zvýšená (atropín, antihistaminiká), znížená (barbituráty, opiáty),
 • Svalový tonus - znížený (barbituráty, opiáty), zvýšený (psychostimulanciá, antidepresíva),
 • Kŕče - kostrové svalstvo (strychnín, organofosfáty),
 • Zrenice - úzke (opiáty, organofosfáty), rozšírené (atropín, kokaín, nikotín, antihistaminiká),
 • Krv - čokoládovo hnedá (methemoglobín).

Inhalačná otrava: Toxické látky sa z dýchacích ciest vstrebávajú veľmi rýchlo. Chorého odvedieme zo zamoreného prostredia a zabezpečíme dýchanie. Po inhalácii fosgénu alebo oxidu dusičitého sa objavuje dýchavičnosť, hypoxia až obraz pľúcneho edému.

Koža a sliznice: Kožu a sliznice je nutné umyť prúdom vody. Vysoko toxické látky sa vstrebávajú aj neporušenou alebo podráždenú kožou. Záchranca musí pracovať v rukaviciach, používať ochranné pomôcky (gumové galoše) a miesta dôkladne umyť.

Oči: Sú exponované pri otravách plynmi, parami a tekutými látkami. Sliznica spojiviek reaguje na podráždenie a poleptanie hyperémiou a zvýšenou sekréciou sĺz. Výplach oka sa vykonáva v ľahu injekčnou striekačkou s hadičkou infúznej súpravy.

Tráviaci trakt: Elimináciu toxické látky možno vykonať vyvolaním vracania, výplachom žalúdka, lavážou čreva, zrýchlením črevnej pasáže a doplniť podaním adsorpčných látok (aktívne uhlie).
Zvracací reflex sa vyvoláva podráždením steny faryngu prstom, lyžičkou alebo vypitím pohára vlažnej presolené vody. Takto sa odstráni najviac polovica žalúdočného obsahu.

Ako komplikácie môže vzniknúť ašpirácie zvratkov. Spontánne zvracanie má dôležitý účinok pri otravách hubami a veľkými tabletkami. Výplach žalúdka je účinnejší a invazívnejšie spôsob vyprázdnenie žalúdka ako zvracanie. Vykonáva sa sondou. Najprv sa odsaje žalúdočný obsah a potom nasleduje výplach žalúdka-200ml vlažnej vody alebo soľného roztoku, dokiaľ nie je odsávaná čistá tekutina. Kontraindikáciou je požitie korozívnych látok, veľkých nerozpustných tabliet alebo jedovatých húb, ktoré neprejdú žalúdočné sondou. Ako komplikácie výplachu žalúdka môže vzniknúť masívna epistaxa prípadne laryngospazmus. Eliminácia toxické látky z čreva sa dosiahne podaním preháňadiel, črevné lavážou polyetylénglykolom, chirurgickým výkonom alebo enterosorpciou aktívnym uhlím.

Toxické látky

 • Amanita phalloides (G-PNC, silibinín),
 • Analgetiká (naloxón),
 • Antidepresíva (fyzostigmín SPOFA),
 • Benzodiazepíny (flumazenil - Anexate),
 • Digitálisové glykozidy (Digitalis-antidot - Digidot),
 • Glykoly (etylalkohol),
 • Kumarínové látky (vitamín K1 - Kanavit),
 • Kyanidy (amylium nitrosum, Hydroxykobalamín),
 • Methemoglobinizujúce látky (metylénová modrá, toluidínová modrá),
 • Metylalkohol (etylalkohol),
 • Neuroleptiká (fyzostigmín SPOFA),
 • Olovo (EDTA Chelintox),
 • Organické rozpúšťadlá (parafinum liquidum - Lafinol),
 • Organofosfáty (atropín Biotika),
 • Paracetamol (N-acetylcysteín - Broncholysin Lag.),
 • Ortuť (DMPS Lag.),
 • Železo (desferioxamin-Desferal).
 • Otrava alkoholom

Väčšina ľudí si myslí, že opiť sa raz za čas nie je pre telo škodlivé. Takéto nárazové pitie však môže byť oveľa nebezpečnejšie. Pre telo a jeho metabolizmus je to šok, a vtedy nastáva otrava, telo má totiž obmedzené možnosti jeho spracovania.

Otrava alkoholom môže byť smrteľne nebezpečná. Telo nevydrží tak veľké množstvo toxických reakcií, ktoré prebiehajú v organizme. Dôležité je vtedy okamžité vyhľadanie lekára.

Príznaky

Medzi hlavné príznaky otravy patrí nevoľnosť a vracanie. Je to základný obranný mechanizmus tela, ktoré takto ukazuje, že už má dosť a už viac alkoholu nezvládne.

Vážnejším príznakom je bezvedomia. Keď už príde k strate vedomia, človeku hrozí absolútne nebezpečenstvo. Tento stav nemôže byť považovaný za spánok.

Pri otrave alkoholom má osoba povrchné dýchanie, bledú kožu, žiadne reflexy. Ak sa vám opitého podarí prebrať, sledujte jeho záchvaty vracanie. Pri jeho zmätenosti a únave môže začať zvratky inhalovať a zadusiť sa.

Konzumácia alkoholu sa rýchlo stáva životným štýlom. Na Silvestra máme vždy pocit, že je nadmiera alkoholu povolená. Nepoznáme všetky jeho nežiaduce účinky. Hlavne mládež podceňuje riziká spojené s pitím alkoholu. Existuje mnoho ľudí, ktorí nie sú ťažkými pijanmi. Na Silvestra však vypijú toľko, čo by stačilo jednému na celý týždeň!

 


 

comments powered by Disqus