Hypertrofia (infrapatelárneho) tukového vankúša (Hoffov-Kastertov syndróm) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M794

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
Skupina: M79 - Iné choroby mäkkého tkaniva nezatriedené inde

 


 

comments powered by Disqus