Bližšie neurčená panikulitída na viacerých miestach

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M793

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
Skupina: M79 - Iné choroby mäkkého tkaniva nezatriedené inde

 


 

comments powered by Disqus