Bližšie neurčená neuralgia a neuritída na viacerých miestach

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M792

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
Skupina: M79 - Iné choroby mäkkého tkaniva nezatriedené inde

 


 

comments powered by Disqus