Poruchy reči

Poruchy reči môže byť príznakom nasledujúcich chorôb:

Alzheimerova choroba

Detská obrna

Friedreichova ataxia

Huntingtonova choroba

Mozgová obrna

Mozgová príhoda

 


 

comments powered by Disqus