Pseudosarkómová fibromatóza na viacerých miestach

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M724

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
Skupina: M72 - Choroby fibroblastov

 


 

comments powered by Disqus