Fibromatóza plantárnej aponeurózy

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M722

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
Skupina: M72 - Choroby fibroblastov

 


 

comments powered by Disqus