Iný a nešpecifikovaný syfilis

Kód diagnózy podľa MKCH-10: A53

Kapitola: I. Infekčné a parazitové choroby

Podrobnejšie diagnózy

A530 - Latentný syfilis, bližšie neurčený ako včasný alebo neskorý
A539 - Syfilis, bližšie neurčený
 


 

comments powered by Disqus