Mykóza, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: B49

Kapitola: I. Infekčné a parazitové choroby

 


 

comments powered by Disqus