Besnota - rabies, lyssa

Kód diagnózy podľa MKCH-10: A82

Kapitola: I. Infekčné a parazitové choroby

Podrobnejšie diagnózy

A820 - Lesná besnota
A821 - Besnota, mestská forma
A829 - Bližšie neurčená besnota
 


 

comments powered by Disqus