Akútna hepatitída A

Kód diagnózy podľa MKCH-10: B15

Kapitola: I. Infekčné a parazitové choroby

Podrobnejšie diagnózy

B150 - Hepatitída A s pečeňovou kómou
B159 - Hepatitída A bez pečeňovej kómy
 


 

comments powered by Disqus