Bližšie neurčená vírusová encefalitída

Kód diagnózy podľa MKCH-10: A86

Kapitola: I. Infekčné a parazitové choroby

 


 

comments powered by Disqus