Vírusové bradavice (verrucae)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: B07

Kapitola: I. Infekčné a parazitové choroby

 


 

comments powered by Disqus