Apatia

Slovensky sa táto choroba označuje aj ako rezignácia či apatia. Jedná sa o psychickú poruchu kedy nemá jedinec záujem o svoje okolie, ani o svoje zdravie. Zjednodušene povedané je mu všetko jedno, jedná sa o nedostatok citov a motivácie.

Choroby s týmto príznakom

Týka sa časti tela

Výskyt a príznaky

Apatia je prítomná u mnohých ochorení a jedná sa aj o samostatnú diagnózu, ktorá môže jedinca veľmi potrápiť a znepríjemniť mu život. Apatia môže byť predzvesťou veľmi vážnych duševných chorôb ako sú depresie, tiež sa objavuje napríklad u nádorov mozgu, aneuryziem, cýst či hematómov.

Niektorí ľudia sú občas skľúčení, pretože je niečo trápi alebo nie sú vo svojej koži. Je veľmi dobré pozorovať svoje okolie a nebrať skľúčenosť na ľahkú váhu.

Liečba

Nie je vždy nutné pristupovať k medikamentóznej liečbe, stačí si s človekom pohovoriť, vyriešiť problémy či odporučiť psychológa. Nepodceňujte apatické rokovaní, môže sa prehlbovať a vyústiť aj v samovražedné sklony.

Autor: Lucie Kľuková, DiS.

 


 

comments powered by Disqus