Demencia, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: F03

Kapitola: V. Duševné poruchy a poruchy správania

 


 

comments powered by Disqus