Diabetes mellitus závislý od inzulínu

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E10

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

Podrobnejšie diagnózy

E100 - Diabetes mellitus, typ 1, s kómou, dekompenzovaný
E100 - Diabetes mellitus s kómou
E101 - Diabetes mellitus, typ 1, s ketoacidózou, dekompenzovaný
E101 - Diabetes mellitus s ketoacidózou
E102 - Diabetes mellitus, typ 1, s obličkovými komplikáciami,kompenzovaný
E102 - Diabetes mellitus, typ 1, s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný
E102 - Diabetes mellitus s obličkovými komplikáciami
E103 - Diabetes mellitus, typ 1, s očnými komplikáciami, kompenzovaný
E103 - Diabetes mellitus, typ 1, s očnými komplikáciami, dekompenzovaný
E103 - Diabetes mellitus s očnými komplikáciami
E104 - Diabetes mellitus, typ 1, s nervovými komplikáciami, kompenzovaný
E104 - Diabetes mellitus, typ 1, s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný
E104 - Diabetes mellitus s nervovými komplikáciami
E105 - Diabetes mellitus, typ 1, s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný
E105 - Diabetes mellitus, typ 1, s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný
E105 - Diabetes mellitus s periférnymi obehovými komplikáciami
E106 - Diabetes mellitus, typ 1, s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný
E106 - Diabetes mellitus, typ 1, s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný
E106 - Diabetes mellitus s inými špecifikovanými komplikáciami
E107 - Diabetes mellitus, typ 1, s viacerými inými komplikáciami, kompenzovaný
E107 - Diabetes mellitus, typ 1, s viacerými inými komplikáciami, dekompenzovaný
E107 - Diabetes mellitus, typ 1, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný
E107 - Diabetes mellitus, typ 1, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný
E107 - Diabetes mellitus s mnohopočetnými komplikáciami
E108 - Diabetes mellitus, typ 1, s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný
E108 - Diabetes mellitus, typ 1, s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný
E108 - Diabetes mellitus s nešpecifikovanými komplikáciami
E109 - Diabetes mellitus, typ 1, bez komplikácií, kompenzovaný
E109 - Diabetes mellitus, typ 1, bez komplikácií, dekompenzovaný
E109 - Diabetes mellitus bez komplikácií
 


 

comments powered by Disqus