Iný bližšie určený diabetes mellitus

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E13

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

Podrobnejšie diagnózy

E130 - Iný bližšie určený diabetes mellitus s kómou, dekompenzovaný
E130 - Diabetes mellitus s kómou
E131 - Iný bližšie určený diabetes mellitus s ketoacidózou, dekompenzovaný
E131 - Diabetes mellitus s ketoacidózou
E132 - Iný bližšie určený diabetes mellitus s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný
E132 - Iný bližšie určený diabetes mellitus s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný
E132 - Diabetes mellitus s obličkovými komplikáciami
E133 - Iný bližšie určený diabetes mellitus s očnými komplikáciami, kompenzovaný
E133 - Iný bližšie určený diabetes mellitus s očnými komplikáciami, dekompenzovaný
E133 - Diabetes mellitus s očnými komplikáciami
E134 - Iný bližšie určený diabetes mellitus s nervovými komplikáciami, kompenzovaný
E134 - Iný bližšie určený diabetes mellitus s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný
E134 - Diabetes mellitus s nervovými komplikáciami
E135 - Iný bližšie určený diabetes mellitus s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný
E135 - Iný bližšie určený diabetes mellitus s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný
E135 - Diabetes mellitus s periférnymi obehovými komplikáciami
E136 - Iný bližšie určený diabetes mellitus s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný
E136 - Iný bližšie určený diabetes mellitus s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný
E136 - Diabetes mellitus s inými špecifikovanými komplikáciami
E137 - Iný bližšie určený diabetes mellitus s viacerými inými komplikáciami, kompenzovaný
E137 - Iný bližšie určený diabetes mellitus s viacerými inými komplikáciami, dekompenzovaný
E137 - Iný bližšie určený diabetes mellitus s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný
E137 - Iný bližšie určený diabetes mellitus s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný
E137 - Diabetes mellitus s mnohopočetnými komplikáciami
E138 - Iný bližšie určený diabetes mellitus s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný
E138 - Iný bližšie určený diabetes mellitus s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný
E138 - Diabetes mellitus s nešpecifikovanými komplikáciami
E139 - Iný bližšie určený diabetes mellitus bez komplikácií, kompenzovaný
E139 - Iný bližšie určený diabetes mellitus bez komplikácií, dekompenzovaný
E139 - Diabetes mellitus bez komplikácií
 


 

comments powered by Disqus