Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E12

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

Podrobnejšie diagnózy

E120 - Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s kómou, dekompenzovaný
E120 - Diabetes mellitus s kómou
E121 - Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s ketoacidózou, dekompenzovaný
E121 - Diabetes mellitus s ketoacidózou
E122 - Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný
E122 - Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný
E122 - Diabetes mellitus s obličkovými komplikáciami
E123 - Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s očnými komplikáciami, kompenzovaný
E123 - Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s očnými komplikáciami, dekompenzovaný
E123 - Diabetes mellitus s očnými komplikáciami
E124 - Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s nervovými komplikáciami, kompenzovaný
E124 - Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný
E124 - Diabetes mellitus s nervovými komplikáciami
E125 - Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný
E125 - Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný
E125 - Diabetes mellitus s periférnymi obehovými komplikáciami
E126 - Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný
E126 - Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný
E126 - Diabetes mellitus s inými špecifikovanými komplikáciami
E127 - Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s viacerými inými komplikáciami, kompenzovaný
E127 - Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s viacerými inými komplikáciami, dekompenzovaný
E127 - Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný
E127 - Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný
E127 - Diabetes mellitus s mnohopočetnými komplikáciami
E128 - Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný
E128 - Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný
E128 - Diabetes mellitus s nešpecifikovanými komplikáciami
E129 - Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, bez komplikácií, kompenzovaný
E129 - Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, bez komplikácií, dekompenzovaný
E129 - Diabetes mellitus bez komplikácií
 


 

comments powered by Disqus