Nešpecifikovaný diabetes mellitus

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E14

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

Podrobnejšie diagnózy

E140 - Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s kómou, dekompenzovaný
E140 - Diabetes mellitus s kómou
E141 - Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s ketoacidózou, dekompenzovaný
E141 - Diabetes mellitus s ketoacidózou
E142 - Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný
E142 - Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný
E142 - Diabetes mellitus s obličkovými komplikáciami
E143 - Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s očnými komplikáciami, kompenzovaný
E143 - Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s očnými komplikáciami, dekompenzovaný
E143 - Diabetes mellitus s očnými komplikáciami
E144 - Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s nervovými komplikáciami, kompenzovaný
E144 - Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný
E144 - Diabetes mellitus s nervovými komplikáciami
E145 - Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný
E145 - Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný
E145 - Diabetes mellitus s periférnymi obehovými komplikáciami
E146 - Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný
E146 - Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný
E146 - Diabetes mellitus s inými špecifikovanými komplikáciami
E147 - Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s viacerými inými komplikáciami, kompenzovaný
E147 - Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s viacerými inými komplikáciami, dekompenzovaný
E147 - Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný
E147 - Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný
E147 - Diabetes mellitus s mnohopočetnými komplikáciami
E148 - Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný
E148 - Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný
E148 - Diabetes mellitus s nešpecifikovanými komplikáciami
E149 - Diabetes mellitus, bližšie neurčený, bez komplikácií, kompenzovaný
E149 - Diabetes mellitus, bližšie neurčený, bez komplikácií, dekompenzovaný
E149 - Diabetes mellitus bez komplikácií
 


 

comments powered by Disqus