Diabetes mellitus nezávislý od inzulínu

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E11

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

Podrobnejšie diagnózy

E110 - Diabetes mellitus, typ 2, s kómou, dekompenzovaný
E110 - Diabetes mellitus s kómou
E111 - Diabetes mellitus, typ 2, s ketoacidózou, dekompenzovaný
E111 - Diabetes mellitus s ketoacidózou
E112 - Diabetes mellitus, typ 2, s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný
E112 - Diabetes mellitus, typ 2, s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný
E112 - Diabetes mellitus s obličkovými komplikáciami
E113 - Diabetes mellitus, typ 2, s očnými komplikáciami, kompenzovaný
E113 - Diabetes mellitus, typ 2, s očnými komplikáciami, dekompenzovaný
E113 - Diabetes mellitus s očnými komplikáciami
E114 - Diabetes mellitus, typ 2, s nervovými komplikáciami, kompenzovaný
E114 - Diabetes mellitus, typ 2, s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný
E114 - Diabetes mellitus s nervovými komplikáciami
E115 - Diabetes mellitus, typ 2, s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný
E115 - Diabetes mellitus, typ 2, s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný
E115 - Diabetes mellitus s periférnymi obehovými komplikáciami
E116 - Diabetes mellitus, typ 2, s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný
E116 - Diabetes mellitus, typ 2, s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný
E116 - Diabetes mellitus s inými špecifikovanými komplikáciami
E117 - Diabetes mellitus, typ 2, s viacerými komplikáciami, kompenzovaný
E117 - Diabetes mellitus, typ 2, s viacerými komplikáciami, dekompenzovaný
E117 - Diabetes mellitus, typ 2, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný
E117 - Diabetes mellitus, typ 2, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný
E117 - Diabetes mellitus s mnohopočetnými komplikáciami
E118 - Diabetes mellitus, typ 2, s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný
E118 - Diabetes mellitus, typ 2, s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný
E118 - Diabetes mellitus s nešpecifikovanými komplikáciami
E119 - Diabetes mellitus, typ 2, bez komplikácií, kompenzovaný
E119 - Diabetes mellitus, typ 2, bez komplikácií, dekompenzovaný
E119 - Diabetes mellitus bez komplikácií
 


 

comments powered by Disqus