Neuralgia po herpes zoster (poherpetická neuralgia)(B02.2†)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G530

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G53 - Poruchy hlavových nervov pri chorobách zatriedených inde

 


 

comments powered by Disqus