Ucho

Ucho je sluchový orgán, ktorý nám umožňuje zaznamenávať zvuk. Ten vzniká kmitaním pevných telies a šíri sa zvukovou vlnou. Zvuková vlna u človeka vyvoláva sluchový vnem. Výšku výsledného tónu určuje frekvencia zvuku, teda počet kmitov za sekundu. Čím je táto frekvencia rýchlejšia, tým je vyššia aj výsledný tón. Tóny o veľkej vlnovej dĺžke majú pritom nízku frekvenciu a naopak. Ľudské ucho dokáže rozlišovať tóny vo frekvenciou 16 - 20000 Hz. Na konečný rozsah má vplyv hlavne starobe človeka. Starší ľudia napríklad tóny o vyšších frekvenciách počuť už nedokážu.

Stavba ucha

Vonkajšie ucho (auris externa)

Nájdeme v ňom tieto tri časti:

  • boltec (auricula) - začiatok ucha. Tvorí ho elastická chrupavka v tvare mušle
  • vonkajší zvukovod (meatus acusticus externus) - trubička dlhá 2,5 cm, označovaná tiež ako zvukový kanálik. Skladá sa z chrupavkovej a kostené časti. Na jej povrchu sú chĺpky s mazovými žliazkami, ktoré produkujú ušný maz, slúžiace ako ochrana ucha pred škodlivými vplyvmi zvonku. Funkciou vonkajšieho zvukovodu je zachytiť zvuk a posielať ho ďalej do vnútra ucha.
  • bubienok (Tympanum) - tenká väzivová blana, ktorá tvorí hranicu medzi vonkajším a stredným uchom. Pod pôsobením tlakovej vlny zvuku začne pulzovať, zvuk zosilňuje a odovzdáva ho ďalej do stredného ucha

Stredné ucho (cavum tympany)

Takzvaná stredoušné dutina, systém vzduchom vyplnených dutín, na ktorých povrchu je sliznica. Uložená je v kosti spánkovej a prostredníctvom Eustachovej trubice je napojená na nosohltan. Tvorená je tromi drobnými kostičkami nadväzujúcimi na bubienok - kladivkom (malleus), nákovkou (incus) a strmienkom (stapes). Tieto kostičky kmity zosilňujú až tridsaťkrát a prenáša ich na tekutinu vnútorného ucha. Odtiaľ zvuk pokračuje na membránu oválneho okienka vnútorného ucha.

Vnútorné ucho (auris interna)

Je uložené v kostenom labyrinte kosti spánkovej. Tvoria ho tri polokruhovité kanáliky a vačky. Vyplnený je tekutinou, perilymfou, v ktorej pláva blanitý labyrint (slimák). Slimák (Cochlea) ďalej obsahuje Cortiho orgán s množstvom vlasových buniek. Vyplnený je endolymfy. Vibrácie oválneho okienka túto tekutinu rozochvievajú, tekutina potom rozochvieva vlasové bunky a tie konečne prenáša do mozgu signály, ktoré vnímame ako zvuk.

Statokinetický funkcie ucha

Ucho neslúžia iba k vnímaniu zvuku. Dôležitú funkciu zastáva tiež pri určovaní polohy a pohybu tela v priestore. K tomu slúži vestibulárny ústrojenstva vo vnútornom uchu. Konkrétne k rozpoznávanie polohy tela slúžia dva vačky vyplnené endolymfy, k rozpoznávanie pohybu potom tri polokruhovité kanáliky.

Ochorenie ucha

Prepojenie stredného ucha s nosohltanom Eustachovou trubicou spôsobuje predovšetkým u detí častý zápal stredného ucha. Môže dochádzať aj k pískanie v ušiach. V súvislosti s vestibulárnom ústrojenstvom dochádza ku kinetózám, z ktorých najznámejší je morská choroba.

Autor: Simona Knotková
 


 

comments powered by Disqus