Degenerácia makuly a zadného pólu oka

Kód diagnózy podľa MKCH-10: H353

Kapitola: VII. Choroby oka a očných adnexov
Skupina: H35 - Iné choroby sietnice

 


 

comments powered by Disqus