Traumatická artropatia na viacerých miestach

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M125

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
Skupina: M12 - Iné špecifické artropatie

 


 

comments powered by Disqus