Iná mononeuropatia pri chorobách zatriedených inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G598

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G59 - Mononeuropatia pri chorobách zatriedených inde

 


 

comments powered by Disqus