Extradurálny a subdurálny absces, bližšie neurčený

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G062

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G06 - Vnútrolebkový a vnútrochrbticový absces a granulóm - intrakraniálny a intraspinálny absces a granulóm

 


 

comments powered by Disqus