Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení pľúc

Kód diagnózy podľa MKCH-10: R91

Kapitola: XVIII. Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

 


 

comments powered by Disqus