Ascites (brušná vodnatieľka)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: R18

Kapitola: XVIII. Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

 


 

comments powered by Disqus