Zvýšená sedimentácia erytrocytov a odchýlky viskozity plazmy

Kód diagnózy podľa MKCH-10: R70

Kapitola: XVIII. Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

Podrobnejšie diagnózy

R700 - Zrýchlená sedimentácia erytrocytov
R701 - Abnormálna viskozita plazmy
 


 

comments powered by Disqus