Laboratórny dôkaz vírusu ľudskej imunodeficiencie (HIV)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: R75

Kapitola: XVIII. Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

 


 

comments powered by Disqus