Flatulencia a podobné poruchy

Kód diagnózy podľa MKCH-10: R14

Kapitola: XVIII. Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

 


 

comments powered by Disqus