Pocit na vracanie (nauzea) a vracanie (vomitus)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: R11

Kapitola: XVIII. Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

 


 

comments powered by Disqus