Halucinácie

Veľmi príjemný, život ohrozujúci stav, ktorý sa radí medzi najhoršie psychické poruchy vnímania a myslenia. Ide o patologické vnímanie okolia s presvedčením, že sú halucinácie pravdivé. Tieto stavy môžu viesť k samovražde a alebo k ublíženiu ľuďom v okolí.

Halucinácie, rozmazané videnie

Typy halucinácií

Halucinácie môžu byť sluchového, zrakového, čuchového, chuťového, ale aj pohybového charakteru. U každej z vyššie uvedených halucinácií vedie vnímanie k poruche určitej časti ľudského tela. Sluchové halucinácie sú najčastejšie prítomné u ochorení ako je schizofrénia.

Halucinácie môžu byť vnímané aj prostredníctvom časti tela. Človek si môže myslieť, že sa jeho telo hýbe, ohýba či vlní. Môže mať tiež pocit, že napríklad počuje, ako sa rozpráva jeho žalúdok či koleno. Najhoršie na tejto poruche vnímanie je to, že človek tomu všetkému verí a nie je schopný pochopiť, že to čo vníma, nie je pravda.

Výskyt:

  • alkohol
  • drogy
  • schizofrénie
  • afektívnej poruchy (maniodepresívna psychózy)
  • epilepsia
  • nádory mozgu
  • cievne poškodenie mozgu
  • úrazy mozgu
  • degeneratívne ochorenie mozgu a nervov

Ak vy alebo ľudia vo vašom okolí trpíte halucináciami, je na mieste poradiť sa s lekárom. Dojdite si k obvodnému lekárovi, aby vám vypísal žiadanku k psychiatrovi. Je však dobré počítať s tým, že zohnať v dnešnej dobe psychiatra nie je vôbec jednoduché. Počítajte s niekoľkými mesiacmi čakacou lehotou.

Ak si neviete rady a neužívate žiadne lieky ani drogy, ktoré by mohli tieto halucinácie spôsobovať, skúste zmeniť životný štýl a nechce si od obvodného lekára napísať antidepresíva. Potom sa porozprávajte s psychológom a počkajte si na návštevu psychiatra. Určite začnite halucinácie riešiť včas, nebojte sa, je veľa ľudí s touto poruchou, dá sa zmierniť. Neučte sa s ňou žiť, vyhľadajte pomoc.

Autor: Lucie Kliková, DiS.

 


 

comments powered by Disqus