Delírium nezavinené alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami

Kód diagnózy podľa MKCH-10: F05

Kapitola: V. Duševné poruchy a poruchy správania

Podrobnejšie diagnózy

F050 - Delírium bez demencie
F051 - Delírium pri demencii
F058 - Iné delírium
F059 - Delírium, bližšie neurčené
 


 

comments powered by Disqus