Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu: abstinenčný syndróm s delíriom

Kód diagnózy podľa MKCH-10: F104

Kapitola: V. Duševné poruchy a poruchy správania
Skupina: F10 - Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu

 


 

comments powered by Disqus