Mentálna anorexia (anorexia nervosa)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: F500

Kapitola: V. Duševné poruchy a poruchy správania
Skupina: F50 - Poruchy príjmu potravy

 


 

comments powered by Disqus