Poruchy chôdze

Mávate problém s chôdzou? Neviete či zájsť k lekárovi alebo sa pokúsiť poruchu chôdze zvládnuť sami? V našom článku sa dozviete, kedy je porucha chôdze ešte v medziach normy a keď je varovným signálom pre nejakú chorobu.

Poruchy chôdze

Porucha chôdze môže nastať v akomkoľvek veku, u mužov aj u žien a vždy môže znamenať iný problém. Medzi najčastejšie choroby, ktoré majú v príznakoch poruchy chôdze radíme: Parkinsonovu chorobu, roztrúsenú sklerózu, poruchu krvného alebo nervového zásobenia dolných končatín, ďalej sú to tiež zlomeniny, svalové atrofie, úrazy svalov, kĺbov a šliach, Meniérova choroba, Mentálna retardácia alebo psychické ochorenia (hystéria).

Vždy je dôležité rozpoznať, kedy má človek poruchu chôdze z nejakého závažného dôvodu a kedy sa jedná napríklad len o natiahnutý sval. Ak sa u jedinca vyskytne náhla zmena chôdze, jedná sa s najväčšou pravdepodobnosťou o motorické choroby, ako je zlomenina, natiahnutie svalu alebo krvnú či nervové akútnej nedostatočné zásobenie. Parkinsonova choroba, Roztrúsená skleróza či Meniérova choroba sa zakrádajú pomaly a občasné zakopnutie, točenie hlavy či neistá chôdza sa začína pomaly prehlbovať, až sa stáva každodenným problémom, ktorý je potrebné riešiť. Ak zakopnete raz za rok alebo sa vám točí hlava kvôli nízkemu tlaku, nie je potreba hneď bežať k lekárovi. Ak už aj vaše okolie pozoruje zmenu chôdze je najvyšší čas ísť k lekárovi a všetko mu povedať.

Každý človek má svoju typickú chôdzu, ktorá sa počas rokov moc nemení. Dlhé nohy majú krok dlhšie, ale pomalší. Krátke nohy naopak kratšie krok, zato rýchlejší chôdzu. Krívanie, šuchtavá chôdza, ťahanie jednej nohy za sebou, chôdza po špičkách, rôzne kolísanie, to všetko sú známky neprirodzené chôdze a ak trvajú dlhší čas je potrebné riešiť ich.

Lekár zistí vašej anamnézu, opýta sa vás či trpel niekto vo vašej rodine vyššie uvedenú chorôb a vykoná test chôdze. Podľa toho sa rozhodne, či vás pošle na nervové, cievne či iné špecializované pracovisko. Určite sa nemusíte báť, prehliadka nie je bolestivá a ani vás nečaká hodinovej ukazovanie vašej chôdze. Ak sa preukáže nejaká vážnejšie choroba, okamžite sa začne liečba.

Pri vrodenej poruche chôdze alebo pri mentálnej retardácii je zlá chôdza pozorovaná už od prvých krôčikov dieťaťa. Znova tu platí, že neistá chôdza nemusí u malého dieťa nič znamenať. Je dobré pri preventívnej prehliadke oznámiť detské lekárke, že sa vám chôdza vášho dieťaťa nezdá a či by sa mohli vykonať ďalšie testy. Pri mentálnej retardácii sa na postihnutie príde však ďaleko skôr ako pri prvom krôčiku a vy už budete vedieť, ako sa k dieťaťu správať a ako zlepšiť jeho celkovú stabilitu pri chôdzi.


Autor: Lucie Kliková DiS.

 


 

comments powered by Disqus