Abnormálny nález vo vzorkách z iných ústrojov, sústav a tkanív: bližšie neurčený abnormálny nález

Kód diagnózy podľa MKCH-10: R899

Kapitola: XVIII. Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde
Skupina: R89 - Abnormálne nálezy vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív

 


 

comments powered by Disqus