Stredový (mediálny) rázštep pery

Kód diagnózy podľa MKCH-10: Q361

Kapitola: XVII. Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie
Skupina: Q36 - Rázštep pery

 


 

comments powered by Disqus