Systémové postihnutie spojiva, bližšie neurčené

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M359

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
Skupina: M35 - Iné systémové postihnutie spojivového tkaniva

 


 

comments powered by Disqus