Obrovskobunková arteritída s polymyalgia rheumatica

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M315

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
Skupina: M31 - Iné nekrotizujúce vaskulopatie

 


 

comments powered by Disqus