Choroba dýchacej sústavy, zapríčinená bližšie neurčenými vonkajšími faktormi

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J709

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy
Skupina: J70 - Choroby dýchacích ciest zapríčinené inými vonkajšími činiteľmi

 


 

comments powered by Disqus