Pľúcna intersticiálna choroba, zapríčinená liekmi, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J704

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy
Skupina: J70 - Choroby dýchacích ciest zapríčinené inými vonkajšími činiteľmi

 


 

comments powered by Disqus