Akútna infekcia horných dýchacích ciest, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J069

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy
Skupina: J06 - Akútne infekcie horných dýchacích ciest na viacerých a nešpecifikovaných miestach

 


 

comments powered by Disqus