Iná akútna infekcia horných dýchacích ciest na viacerých miestach

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J068

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy
Skupina: J06 - Akútne infekcie horných dýchacích ciest na viacerých a nešpecifikovaných miestach

 


 

comments powered by Disqus