Akútny zápal hrtana

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J040

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy
Skupina: J04 - Akútny zápal hrtana a priedušnice - laryngitis et tracheitis acuta

 


 

comments powered by Disqus