Anoptická amblyopia (amblyopia ex anopsia)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: H530

Kapitola: VII. Choroby oka a očných adnexov
Skupina: H53 - Poruchy videnia

 


 

comments powered by Disqus