Chabá paraparéza a paraplégia, akútne úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G820

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G82 - Paraplégia a tetraplégia (kvadruplégia)

 


 

comments powered by Disqus