Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, akútne úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G825

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G82 - Paraplégia a tetraplégia (kvadruplégia)

 


 

comments powered by Disqus